Johtokunta 2023 - 2024

Puheenjohtaja: Sanna Rantasalo-Keinonen

Varapuheenjohtaja:  Paula Leistola

Sihteeri: Soile Reinikainen

Rahastonhoitaja: Maija Gylling

Yhdistyksen säännöt

Luokkaretkiavustukset

Linnainmaan Koti ja Koulu ry on päättänyt palauttaa käyttöön muutama vuosi sitten poistetun retkiavustuksen, joka on tarkoitettu luokille esim. leirikoulun tai muun retken järjestämiseen. Päätös tehtiin sillä perusteella, että opetushallituksen ohjeen https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-retket-ja-leirikoulut mukaan koulu ei voi periä vanhemmilta maksuja retkiä yms. varten. Luokat saavat edelleenkin kerätä itse rahaa, kunhan varainkeruu on vapaaehtoista ja retkelle pääsee riippumatta siitä, onko osallistunut varainkeruuseen vai ei. Vanhempainyhdistys haluaa avustuksella tukea kaikkia luokkia.

Avustukset myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Avustus voidaan myöntää luokkaretkeä tai muuta retkeä, esim. kulttuuritapahtumaretkeä varten
  • Avustus voidaan myöntää korkeintaan kaksi kertaa alakoulun aikana (1.–2.-luokat ja 3.-6.-luokat) ja kerran yläkoulun aikana (7.-9.-luokat).
  •  Avustus myönnetään luokan hakemuksen perusteella. Hakemuksen voi tehdä luokan edustaja, esim. joku vanhemmista tai luokanvalvoja. Hakemuksesta pitää käydä ilmi suunnitelma siitä, minkälainen retki aiotaan tehdä ja mitkä ovat sen arvioidut kustannukset. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen linnainmaankotijakoulu@gmail.com.
  • Avustuksen suuruudeksi on päätetty toistaiseksi 15 €/oppilas. Avustukset myönnetään Linnainmaan Koti ja koulu ry:n johtokunnan kokouksissa.